અન્ય રાજ્યો
Share
જો કોઈ રસ્તા પર દેખાશે તો ગોળી મારી દેવામાં આવશેઃ તેલંગાણા મુખ્યપ્રધાન