રાષ્ટ્રીય
Share
રાહુલ ગાંધીએ સ્મૃતિ ઇરાનીનો ફોટો ટિ્‌વટ કરી કહ્યું હું આ ભાજપ નેતા સાથે સહમત છું