રાજકોટ
Share
ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષની નિયુકિત માટે રવિશંકર પ્રસાદ અને અરૂણસિંહની નિયુકતિ