ખેલ-જગત
Share
૨૩ વર્ષની વયે કપ્તાન બન્યો ત્યારે ડર લાગ્યો હતો કે હું સીનિયર ખેલાડીઓને કઈ રીતે સંભાળીશઃ કપિલ દેવ