સૌરાષ્ટ્ર
Share
મેંદરડા-સાસણ રસ્તા પર.... માલણકા નજીકનો પુલ ધરાશાયી થતા ડાયવર્ઝનનું કામ શરૂ, કામ ચલાઉ માર્ગ કઢાશે