આંતર-રાષ્ટ્રીય
Share
એક્વાડોરમાં પેટ્રોલ મુદ્દે લોકો રસ્તા પર ઉતર્યાઃ રાષ્ટ્રપતિએ કર્ફ્યૂ લગાવી રાજધાની દૂર ખસેડી