અન્ય રાજ્યો
Share
તેલંગાણા સરકારે રોડ પરિવહન નિગમના ૪૮ હજાર કર્મચારીને નોકરીમાંથી બર્ખાસ્ત કર્યા