અન્ય રાજ્યો
Share
પાકિસ્તાને યુએનના ૧૨૬૭ને લાગૂ કરવા માટે યોગ્ય પગલાં નથી લીધાઃ એફએટીએફ