સૌરાષ્ટ્ર
Share
રાજ્યભરમાં વરસાદી માહોલ : સુત્રાપાડા-વિસાવદરમાં સૌથી વધુ ૮ ઇંચ વરસાદ