ગુજરાત
Share
નર્મદા ડેમની સપાટી ૧૩૬.૯૦ મીટરે પહોંચી, પાણી છોડાતા નર્મદામાં પૂરની સ્થિતિ