આંતર-રાષ્ટ્રીય
Share
અમેરિકાએ તહરીક-એ-તાલિબાનના મુખિયા નૂર વલી મહસૂદને આતંકી જાહેર કર્યો