અન્ય રાજ્યો
Share
તમિલિસાઇ સુંદરરાજને તેલંગાણાના નવા રાજ્યપાલ તરીકે શપથ ગ્રહણ કર્યા