આંતર-રાષ્ટ્રીય
Share
ઈમરાન ખાને ઈન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ જોકો વિડોડો સાથે ફોન પર વાત કરી