અમદાવાદ
Share
મેઘરાજાએ ગણેશજીની મૂર્તિઓનું કામ બગાડ્યું, મૂર્તિકારો ચિંતિત