ખેલ-જગત
Share
ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ: અમ્પ્યાર કુમાર ધર્મસેનાએ પોતાની ભૂલ માની કહ્યું- ‘ઈંગ્લેન્ડને 6 રન આપવા ભૂલ હતી, પરંતુ અફસોસ નથી