જામનગર
Share
જામનગરઃ સગીરપુત્રી પાસે દેહવ્યાપાર કરાવનારી માતા સહીત ૮ આરોપીઓ તકસીરવાન , કાલે સજા સંભળાવાશે