વ્યાપાર વાણિજ્ય
રૂ. ૧૦૦૦ સુધીના હોટલ ભાડા પર જીએસટી નહીં લાગે
વ્યાપાર વાણિજ્ય
અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર
વ્યાપાર વાણિજ્ય
અમદાવાદ ખાંડ બજાર
વ્યાપાર વાણિજ્ય
સેન્સેક્સ
વ્યાપાર વાણિજ્ય
બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ
વ્યાપાર વાણિજ્ય
એક કલાકમાં રોકાણકારોને રૂપિયા ૫ લાખ કરોડનો લાભ
વ્યાપાર વાણિજ્ય
શેરબજારમાં દિવાળી જેવી તેજી ૧૯૨૧ પોઇન્ટ જોરદાર ઉછાળો
વ્યાપાર વાણિજ્ય
અમદાવાદ ખાંડ બજાર
વ્યાપાર વાણિજ્ય
સેન્સેક્સ
વ્યાપાર વાણિજ્ય
બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ
વ્યાપાર વાણિજ્ય
સેંસેક્સ ૪૭૦ પોઇન્ટ ડાઉન
વ્યાપાર વાણિજ્ય
કન્ઝ્‌યુમર ગુડ્‌સ માર્કેટમાં ખરાબ દિવસો આવી શકે
વ્યાપાર વાણિજ્ય
દાળ, ડુંગળી અને ટામેટા લોકોને સીધી રીતે વેચાશે
વ્યાપાર વાણિજ્ય
અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર
વ્યાપાર વાણિજ્ય
અમદાવાદ ખાંડ બજાર
વ્યાપાર વાણિજ્ય
સેન્સેક્સ
વ્યાપાર વાણિજ્ય
બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ
વ્યાપાર વાણિજ્ય
શેરબજારમાં રેંજ આધારિત કામકાજ : ૮૩ પોઇન્ટ અપ
વ્યાપાર વાણિજ્ય
અમદાવાદ ખાંડ બજાર
વ્યાપાર વાણિજ્ય
સેન્સેક્સ
રાજકોટ
સૌરાષ્ટ્ર
સૌરાષ્ટ્ર
રાજકોટ
સિનેમા મનોરંજન
રાષ્ટ્રીય
અન્ય રાજ્યો
વ્યાપાર વાણિજ્ય
આજનું રાશિ ભવિષ્ય
આજનું પંચાંગ
લેખો
લેખો
ખેલ-જગત
ખેલ-જગત
ખેલ-જગત
સિનેમા મનોરંજન
સિનેમા મનોરંજન
ખેલ-જગત
અમદાવાદ
સિનેમા મનોરંજન