સેન્સેક્સ

0
36
Share
Share

આજનો બંધ    ૪૯૬૨૪.૭૬

છેલ્લો બંધ      ૪૯૭૯૨.૧૨

વધઘટ -૧૬૭-૩૬

નિફ્ટી

આજનો બંધ    ૧૪૫૫૦.૩૫

છેલ્લો બંધ      ૧૪૬૪૪.૭૦    વધઘટ -૫૪.૩૫

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here