લોઢવા : દોઢ ઇંચ વરસાદ થતા મગફળીના પાથરાને તથા પાકને નુકશાન

0
18
Share
Share

લોઢવા તા. ૧ર

લોઢવા વિસ્તારમાં સતત વરસાદ બાદ છેલ્લા અઠવાડિયાના વિરામ બાદ વધુ દોઢ ઇંચ વરસાદ થતા મગફળીના પાથરાઓ પાણીમાં તરતા હતા. સતત વરસાદથી આ વિસ્તાર મગફળી તથા કપાસ તથા અન્ય પાકોને ભારે નુકશાન થયુ હતું. ખેતરોમાંથી હજુ પાણી સુકાયુ નહોતું ત્યાં ફરી દોઢ ઇંચ જેટલો વરસાદ થતા ખેડુતોને પોતાનો પાક નિષ્ફળ ગયા તેની ચિંતા કોરી ખાય છે. અને વરાપ દેખાતા ઘણા ખેડુતોએ તો  મગફળીને ખેતરમાં ઉપાડીને પાથરા કર્યા હતા ત્યાં આજે વરસાદ આવતા મગફળીના પાથરા ખેતરોમાં પાણીમાં તણાયા હતા. જેથી થોડી ઘણી મગફળી થવાની હતી તે તેમજ પશુ માટે ચારાને પણ મોટુ નુકસાન થયું છે.

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here