રાજકોટ : એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનની દરખાસ્ત મંજુર, ૭૫ સ્ટાફની ફાળવણી

0
17
Share
Share

રાજકોટ તા. ૧૭

રાજકોટની ભાગોળે બની રહેલા હિરાસર એરપોટર્ પાસેના પાંચ ગામ કે જે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની હદમાં આવતા હતા તેનો રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનરેટ વિસ્તારમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલે અષાડી બીજે જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરી પાંચ ગામ અને એરપોટર્નો વિસ્તાર કુવાડવા રોડ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં સમાવેશ કર્યો હતો.કુવાડવા રોડ પોલીસ મથકમાં મોટો ગ્રામ્ય વિસ્તાર આવતો હોય જેથી ઇન્ટરનેશનલ એરપોટર્ બનતા કુવાડવા રોડ પોલીસ મથકની હદનું વિભાજન કરી અને નવું એરપોટર્ પોલીસ સ્ટેશન બનાવવા માટે પોલીસ કમિશ્નર મનોજ અગ્રવાલે કરેલી દરખાસ્ત સરકારે માન્ય રાખી રાજકોટ શહેરમાં નવું એરપોટર્ પોલીસ સ્ટેશન બનાવવા મંજૂરી આપી છે. ત્યારે હવે આગામી દિવસોમાં શહેરમાં ૧૫મું નવું એરપોટર્ પોલીસ સ્ટેશન ટુક સમયમાં કાર્યરત થશે જેના માટે નું મહેકમ પણ મંજૂર કરી દેવામાં આવ્યું છે. એક પીઆઈ બે પીએસઆઇ સહિત ૭૫ સ્ટાફનું મહેકમ મંજુર કરવામાં આવ્યું છે.

નવા કાર્યરત થનાર આ એરપોટર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મહેકમ પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે જેમાં ૧ પીઆઇ,૨ પીએસઆઇ,૫ એ.એસ.આઇ,૨૩ હેડ કોન્સ્ટેબલ,૪૦ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, ૨ હથિયારી એ.એસ.આઇ,૨ હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મળી કુલ ૭૫ અધિકારી/કર્મચારીના મહેકમ સાથેની મંજુરી આપવામાં આવી છે. આમ હવે રાજકોટ શહેરમાં ૧૫મું એરપોટર્ પોલીસ સ્ટેશન કાર્યરત થશે.

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here