ભાચાની નાંડોળા હાઈસ્કુલનું ગૌરવ….. ગીરસોમનાથ જિલ્લાકક્ષાએ ધો.૧૨ માં ખેડુત પુત્ર ત્રીજા ક્રમે ઉર્તિણ થયો

0
14
Share
Share

ઉના, તા.૨૩

ઉના તાલુકાનાં ભડીયાદર ગામનાં સામાન્ય ખેડુત લાખાભાઈ નંદવાણાનાં પુત્ર કૌસીકે એલ.એમ.નાંડોળા હાઈસ્કુલમાંથી ધો.૧૨ (સામાન્ય) પ્રવાહની બોર્ડની પરીક્ષા માર્ચ-૨૦ માં આપેલ હતી. જેમાં ૯૯.૯૧ પી.આર. મેળવી સમગ્ર ગીરસોમનાથ જીલ્લામાં ત્રીજા ક્રમે ઉના તાલુકામાં પ્રથમ ક્રમે પાસ થયેલ છે. તેમણે નામના મુળ તત્વોમાં ૧૦૦ માંથી ૧૦૦ અર્થશાસ્ત્રમાં ૧૦૦ માંથી ૯૭ માર્ક પ્રાપ્ત કરી સમગ્ર જ્ઞાતીને શાળાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યુ છે.

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here