બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
20
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૪

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૦૮૬.૩૫     ૯.૨૫  ૩૦૫૫.૦૦     ૩૧૨૧.૬૦

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૪૭૭.૦૫       -૨.૯૦ ૪૭૧.૪૫       ૪૮૧.૩૫

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૮૬.૧૦       ૪.૧૦  ૧૮૧.૧૦       ૧૮૭.૪૦

બીઓબી        ૪૬.૯૦ -૦.૬૦ ૪૬.૭૦ ૪૮.૧૫

એચડીએફસી   ૧૪૩૮.૬૫     ૪૩.૮૦ ૧૪૦૭.૦૦     ૧૪૪૫.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        ૨૯૬૮.૯૫     -૨૩.૬૫        ૨૯૨૫.૪૫     ૨૯૯૦.૦૦

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૪૭૮.૩૦       ૧૦.૦૦ ૪૭૧.૧૫       ૪૭૯.૭૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૧૩૩૯.૧૫     -૧.૧૦ ૧૧૩૩.૨૦     ૧૧૫૪.૯૦

આઈટીસી       ૧૯૫.૪૫       ૪.૬૫  ૧૯૦.૯૦       ૧૯૬.૪૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૧૧૩૫.૩૫     ૯.૬૫  ૧૧૨૯.૦૦     ૧૧૪૪.૦૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૭૨૯.૭૫       ૨૪.૫૦ ૭૦૭.૦૦       ૭૪૫.૦૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૭૧૩૩.૦૦     ૧૪૬.૩૫       ૭૦૩૦.૦૦     ૭૨૦૬.૮૫

એનટીપીસી     ૯૩.૬૫ ૧.૮૦  ૯૨.૧૦ ૯૪.૪૦

ઓએનજીસી    ૭૬.૦૫ -૦.૪૫ ૭૫.૪૫ ૭૮.૦૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૧૯૬૫.૧૦     ૧૪.૩૦ ૧૯૩૧.૨૦     ૧૯૭૩.૬૦

સ્ટેટ બેંક        ૨૪૩.૮૫       ૫.૧૫  ૨૩૯.૪૫       ૨૪૫.૦૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૫૪૮.૧૫       ૫.૪૫  ૫૪૧.૫૦       ૫૫૦.૪૦

ટીસીએસ       ૨૭૨૨.૧૦     -૧.૯૦ ૨૭૦૫.૦૦     ૨૭૪૩.૦૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here