બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
22
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૨

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૨૯૯૭.૨૦     -૧૯.૧૫        ૨૯૭૭.૦૦     ૩૦૩૭.૯૫

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૪૩૦.૬૫       ૧૧.૬૦ ૪૧૭.૯૫       ૪૩૨.૦૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૭૨.૪૫       ૦.૩૦  ૧૭૦.૯૦       ૧૭૫.૧૦

બીઓબી        ૪૨.૮૦ ૦.૨૦  ૪૧.૮૫ ૪૩.૨૦

એચડીએફસી   ૧૨૩.૯૫       -૧૪.૧૦        ૧૨૨૩.૦૦     ૧૨૫૦.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૪૧૨.૯૫       -૭.૪૦ ૪૦૭.૭૦       ૪૧૯.૪૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૧૧૩૦.૧૫     -૧૮.૧૫        ૧૧૨૩.૭૫     ૧૧૫૮.૦૦

આઈટીસી       ૧૬૮.૫૫       ૦.૯૦  ૧૬૬.૯૦       ૧૬૯.૦૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૯૬૩.૨૫       ૧૧.૬૦ ૯૨૧.૦૫       ૯૩૮.૯૫

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૦૩.૩૦       ૨.૯૦  ૫૯૪.૪૦       ૬૦૬.૫૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૬૮૦૬.૨૫     -૫૮.૬૫        ૬૭૭૮.૦૦     ૬૮૫૯.૬૦

એનટીપીસી     ૮૪.૮૫ ૨.૫૫  ૮૧.૪૫ ૮૫.૭૦

ઓએનજીસી    ૬૮.૮૫ ૧.૦૦  ૬૭.૨૫ ૬૯.૦૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૧૦૭.૧૦     -૧૬.૧૫        ૨૦૯૧.૫૦     ૨૧૩૩.૦૫

સ્ટેટ બેંક        ૨૦૩.૩૦       -૦.૫૫ ૨૦૧.૦૫       ૨૦૪.૫૫

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૪૦૯.૯૫       ૬.૦૫  ૪૦૦.૧૦       ૪૧૩.૩૫

ટીસીએસ       ૨૬૭૦.૮૦     -૪.૬૫ ૨૬૩૮.૫૫     ૨૬૮૭.૨૫

વિપ્રો   –       –       –       –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here