બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
16
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૫

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૦૨૦.૨૫     -૩૨.૮૫        ૩૦૨૦.૦૦     ૩૧૩૦.૬૦

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૩૯૯.૧૫       -૧૪.૨૦        ૩૯૫.૧૦       ૪૧૫.૪૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૫૫.૪૫       -૩.૫૦ ૧૫૪.૨૫       ૧૬૦.૭૫

બીઓબી        ૪૦.૪૦ -૧.૭૦ ૪૦.૦૦ ૪૨.૭૫

એચડીએફસી   ૧૧૬૯.૧૫     -૪૧.૭૦        ૧૧૬૪.૪૦     ૧૨૧૬.૪૫૪

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૩૯૦.૯૦       -૧૫.૯૦        ૩૮૯.૨૦       ૪૦૯.૮૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૧૧૦૮.૦૦     -૨૮.૧૦        ૧૦૯૩.૦૦     ૧૧૮૫.૦૦

આઈટીસી       ૧૬૫.૦૫       -૨.૮૦ ૧૬૪.૫૦       ૧૬૮.૦૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૮૮૮.૯૫       -૨૬.૦૫        ૮૮૭.૦૦       ૯૧૮.૯૫

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૧૭.૦૫       -૬.૮૦ ૬૧૪.૧૫       ૬૩૨.૯૫

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૬૮૮૫.૨૦     -૧૨૧.૩૦      ૬૮૫૫.૮૦     ૭૦૪૮.૦૦

એનટીપીસી     ૭૮.૯૫ -૦.૧૫ ૭૮.૫૦ ૮૦.૫૦

ઓએનજીસી    ૬૬.૦૦ -૧.૦૦ ૬૫.૭૫ ૬૮.૪૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૨૦૫.૫૫     -૮૧.૮૦        ૨૧૯૫.૧૦     ૨૨૯૧.૭૦

સ્ટેટ બેંક        ૧૯૨.૮૫       -૭.૨૦ ૧૯૨.૦૦       ૨૦૨.૫૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૩૭૩.૭૫       -૧.૮૦ ૩૭૧.૬૦       ૩૮૮.૫૦

ટીસીએસ       ૨૭૩૮.૭૦     -૭૧.૧૦        ૨૭૨૭.૦૦     ૨૮૨૭.૦૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here