બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
25
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૩

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૨૯૮૬.૦૫     ૨.૫૫  ૨૯૫૫.૯૦     ૩૦૪૫.૫૦

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૪૩૩.૯૦       -૩૭.૧૫        ૪૨૩.૯૫       ૪૭૦.૦૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૫૦.૪૫       ૧.૪૦  ૧૪૨.૫૫       ૧૫૪.૨૫

બીઓબી        ૪૧.૫૫ -૦.૮૦ ૪૦.૮૫ ૪૨.૭૫

એચડીએફસી   ૧૦૪૭.૫૫     ૧૧.૫૫ ૧૦૩૪.૬૫     ૧૦૫૫.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૩૫૧.૭૦       -૨.૮૦ ૩૪૨.૪૫       ૩૫૭.૨૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૧૦૧૯.૬૫     ૧૨.૪૫ ૧૦૦૧.૫૫     ૧૦૩૭.૧૦

આઈટીસી       ૧૭૨.૫૫       -૧.૬૦ ૧૭૧.૭૫       ૧૭૭.૫૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૮૬૦.૭૫       ૩.૭૦  ૮૫૫.૦૦       ૮૭૩.૮૫

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૧૦.૬૦       -૫.૨૫ ૬૦૩.૫૦       ૬૨૦.૬૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૬૪૯૨.૫૫     ૫૭.૮૫ ૬૩૮૪.૯૦     ૬૭૦૦.૦૦

એનટીપીસી     ૮૫.૧૦ -૨.૬૫ ૮૪.૩૦ ૮૮.૧૫

ઓએનજીસી    ૬૭.૬૫ -૧.૮૫ ૬૭.૪૦ ૭૦.૩૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૨૨૯.૫૫     ૧૮.૪૦ ૨૨૦૬.૧૫     ૨૨૭૬.૫૦

સ્ટેટ બેંક        ૧૮૩.૮૦       -૨.૩૫ ૧૮૧.૦૦       ૧૮૮.૮૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૩૬૧.૨૫       -૧૨.૯૫        ૩૫૬.૭૦       ૩૭૭.૫૫

ટીસીએસ       ૨૪૬૭.૧૫     -૫૬.૪૦        ૨૪૧૦.૦૦     ૨૫૧૭.૦૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here