બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
20
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૬

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૦૪૨.૦૦     ૧૦૧.૦૫       ૨૯૪૨.૬૫     ૩૦૪૬.૯૫

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૪૮૧.૬૫       -૪.૦૫ ૪૮૦.૪૫       ૪૯૦.૫૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૬૩.૪૦       ૭.૯૦  ૧૫૪.૨૦       ૧૬૪.૨૫

બીઓબી        ૪૬.૪૫ -૦.૧૦ ૪૫.૮૦ ૪૬.૭૫

એચડીએફસી   ૧૦૯૩.૫૦     ૨૨.૬૦ ૧૦૬૯.૭૫     ૧૦૯૫.૫૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૩૭૪.૭૫       ૩.૩૦  ૩૬૫.૦૦       ૩૭૬.૭૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૧૦૦૧.૦૫     ૧૯.૧૫ ૯૮૨.૩૦       ૧૦૦૬.૦૦

આઈટીસી       ૧૮૦.૬૫       -૧.૧૫ ૧૮૦.૦૦       ૧૮૩.૫૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૯૨૧.૯૫       ૧૨.૪૦ ૯૧૨.૨૦       ૯૨૩.૫૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૩૯.૬૦       ૨૬.૦૦ ૬૧૪.૫૫       ૬૪૯.૪૫

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૭૦૫૩.૦૦     ૨.૦૦  ૭૦૪૬.૪૫     ૭૧૬૫.૦૦

એનટીપીસી     ૮૯.૭૦ -૧.૩૦ ૮૯.૪૦ ૯૨.૨૦

ઓએનજીસી    ૭૩.૧૦ -૦.૬૫ ૭૨.૬૦ ૭૪.૩૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૩૨૩.૮૫     ૫.૯૫  ૨૩૧૧.૭૫     ૨૩૬૮.૮૦

સ્ટેટ બેંક        ૧૯૮.૨૫       -૧.૯૦ ૧૯૬.૩૦       ૨૦૦.૦૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૪૦૪.૫૫       -૦.૭૦ ૪૦૨.૬૦       ૪૧૦.૦૦

ટીસીએસ       ૨૫૦૨.૬૫     ૧૨.૪૦ ૨૪૭૮.૫૦     ૨૫૦૭.૧૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here