બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
13
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૫

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૨૯૪૪.૬૫     -૮.૬૦ ૨૯૨૩.૨૦     ૨૯૫૭.૧૫

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૪૮૫.૭૦       ૧૧.૦૫ ૪૭૦.૦૫       ૪૮૭.૫૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૫૫.૫૦       ૧.૨૫  ૧૫૪.૬૫       ૧૫૯.૨૦

બીઓબી        ૪૬.૧૫ ૦.૧૫  ૪૬.૦૦ ૪૬.૬૦

એચડીએફસી   ૧૦૭૦.૯૦     ૧૩.૦૦ ૧૦૫૮.૪૦     ૧૦૭૬.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૩૭૧.૪૫       ૭.૮૦  ૩૬૩.૬૫       ૩૭૨.૦૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૯૮૧.૯૦       ૩.૯૫  ૯૭૨.૦૦       ૯૯૪.૦૦

આઈટીસી       ૧૮૧.૮૦       -૧.૫૫ ૧૮૦.૮૫       ૧૮૪.૦૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૯૦૯.૫૫       ૭.૨૫  ૯૦૦.૦૦       ૯૧૪.૭૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૧૩.૬૦       -૨.૧૫ ૬૧૨.૧૦       ૬૨૪.૦૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૭૦૫૧.૦૦     -૭૨.૫૫        ૭૦૦૮.૦૦     ૭૧૭૨.૭૦

એનટીપીસી     ૯૧.૦૦ ૦.૧૦  ૯૦.૬૦ ૯૨.૭૦

ઓએનજીસી    ૭૩.૭૫ ૦.૧૦  ૭૩.૨૫ ૭૪.૩૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૩૧૭.૯૦     ૧૫.૫૫ ૨૨૮૮.૨૦     ૨૩૨૬.૫૦

સ્ટેટ બેંક        ૨૦૦.૧૫       ૧.૬૦  ૧૯૭.૧૫       ૨૦૧.૦૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૪૦૫.૨૫       ૧.૦૫  ૪૦૩.૭૦       ૪૧૦.૩૦

ટીસીએસ       ૨૪૯૦.૨૫     -૨.૦૫ ૨૪૫૯.૯૦     ૨૫૩૮.૦૦જ

વિપ્રો   –       –       –       –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here