બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
17
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૦૪

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૨૮૯૧.૦૦     -૪.૧૦ ૨૮૪૨.૦૦     ૨૯૨૫.૦૦

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૫૨૩.૧૦       -૧૫.૦૫        ૫૧૯.૬૦       ૫૩૭.૩૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૫૪.૯૦       -૩.૬૫ ૧૫૩.૩૦       ૧૫૭.૫૦

બીઓબી        ૪૫.૯૦ -૧.૪૦ ૪૫.૮૦ ૪૭.૦૫

એચડીએફસી   ૧૧૧૯.૮૦     -૧૦.૯૦        ૧૧૦૪.૫૫     ૧૧૨૪.૫૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૩૭૨.૮૦       -૯.૯૫ ૩૬૮.૭૦       ૩૭૯.૩૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૯૧૯.૨૫       -૧૬.૧૫        ૯૧૫.૫૫       ૯૨૯.૫૦

આઈટીસી       ૧૮૬.૬૫       -૫.૦૦ ૧૮૫.૭૫       ૧૯૦.૦૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૯૪૨.૯૦       -૧૮.૧૫        ૯૪૦.૧૦       ૯૫૬.૦૫

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૩૨.૪૦       -૧૧.૯૦        ૬૨૬.૭૦       ૬૪૯.૬૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૭૧૯૧.૫૦     ૧૧૯.૯૦       ૬૯૭૬.૧૫     ૭૩૨૧.૦૦

એનટીપીસી     ૯૪.૮૦ -૨.૯૫ ૯૪.૧૫ ૯૭.૪૫

ઓએનજીસી    ૭૭.૯૫ -૧.૧૦ ૭૭.૩૫ ૭૯.૧૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૦૭૭.૪૦     -૩૪.૭૫        ૨૦૬૫.૬૦     ૨૦૯૭.૦૦

સ્ટેટ બેંક        ૨૦૬.૬૫       -૬.૫૦ ૨૦૫.૮૫       ૨૧૨.૩૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૪૨૧.૩૦       -૧૬.૫૫        ૪૧૯.૧૫       ૪૩૩.૭૫

ટીસીએસ       ૨૨૮૯.૭૫     -૯.૮૦ ૨૨૪૨.૦૦     ૨૩૨૩.૫૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here