બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
17
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૮

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૦૯૯.૪૫     -૧૪.૯૦        ૩૦૯૪.૦૦     ૩૧૪૬.૭૫

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૫૨૬.૮૦       ૫.૪૦  ૫૨૦.૧૦       ૫૨૮.૯૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૫૭.૦૫       ૯.૯૫  ૧૪૫.૩૦       ૧૬૦.૨૫

બીઓબી        ૪૬.૪૫ ૦.૩૦  ૪૫.૬૫ ૪૬.૬૦

એચડીએફસી   ૧૦૫૬.૪૫     ૨૨.૯૦ ૧૦૨૧.૪૫     ૧૦૬૧.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૩૬૯.૪૦       ૯.૧૫  ૩૬૧.૧૦       ૩૬૯.૯૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૯૬૭.૧૫       ૯.૬૫  ૯૫૮.૭૫       ૯૬૯.૦૦

આઈટીસી       ૧૯૮.૬૦       -૦.૦૫ ૧૯૭.૩૦       ૧૯૯.૫૫

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૧૦૦૪.૧૦     ૩.૪૦  ૯૯૫.૨૦       ૧૦૦૮.૦૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૦૦.૬૦       -૮.૯૫ ૫૯૯.૦૦       ૬૧૬.૦૫

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૬૮૯૨.૫૦     ૧૨૨.૩૦       ૬૭૨૦.૦૦     ૬૯૧૮.૫૫

એનટીપીસી     ૯૫.૧૦ -૦.૩૦ ૯૪.૧૦ ૯૭.૮૦

ઓએનજીસી    ૮૦.૬૦ ૧.૩૦  ૭૯.૧૫ ૮૧.૮૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૧૧૮.૭૫     ૨૭.૩૦ ૨૦૮૨.૯૫     ૨૧૩૨.૯૦

સ્ટેટ બેંક        ૨૯૫.૧૦       ૨.૦૫  ૧૯૧.૮૦       ૧૯૫.૭૫

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૪૩૪.૭૫       ૯.૮૦  ૪૧૯.૯૦       ૪૩૬.૫૦

ટીસીએસ       ૨૨૬૯.૪૦     ૧૭.૩૫ ૨૨૫૦.૦૦     ૨૨૮૮.૫૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here