બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
17
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૭

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૧૧૪.૩૫     ૧૨૬.૬૦       ૨૯૮૬.૧૦     ૩૧૨૫.૦૦

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૫૨૧.૪૦       -૭.૫૦ ૫૧૮.૧૦       ૫૩૩.૦૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૪૭.૧૦       ૪.૫૦  ૧૪૧.૮૦       ૧૪૭.૪૦

બીઓબી        ૪૬.૧૫ ૦.૦૫  ૪૫.૬૫ ૪૬.૮૦

એચડીએફસી   ૧૦૩૩.૫૫     -૦.૯૦ ૧૦૨૦.૫૦     ૧૦૫૦.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૩૬૦.૨૫       -૧.૨૦ ૩૫૪.૪૫       ૩૬૭.૧૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૯૫૭.૫૦       ૪.૦૦  ૯૫૩.૫૦       ૯૭૨.૪૫

આઈટીસી       ૧૯૮.૬૫       ૨.૧૫  ૧૯૬.૯૦       ૧૯૯.૪૫

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૧૦૦૦.૭૦     ૧૮.૫૫ ૯૮૮.૧૦       ૧૦૦૭.૦૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૨૩.૪૫       ૮.૫૫  ૬૧૪.૦૦       ૬૩૧.૬૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૬૭૬૩.૦૦     ૧૭૫.૬૦       ૬૫૮૭.૪૦     ૮૭૮૮.૫૫

એનટીપીસી     ૯૫.૪૦ ૭.૦૦  ૮૯.૨૦ ૯૬.૩૫

ઓએનજીસી    ૭૯.૩૦ ૨.૧૫  ૭૭.૧૦ ૭૯.૭૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૦૯૧.૪૫     -૨૨.૬૫        ૨૦૭૦.૦૦     ૨૧૦૭.૩૦

સ્ટેટ બેંક        ૧૯૩.૦૫       -૩.૪૦ ૧૯૧.૫૦       ૧૯૮.૭૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૨૨૫૨.૦૫     ૯.૬૦  ૨૨૩૯.૦૦     ૨૨૬૮.૮૫

ટીસીએસ       ૨૨૪૨.૪૫     -૧૩.૦૫        ૨૨૩૩.૧૫     ૨૨૮૧.૨૫

વિપ્રો   –       –       –       –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here