દ્વારકા : જીલ્લા-તાલુકા પંચાયતોની પ્રાથમિક મતદાર યાદી પ્રસિધ્ધ

0
26
Share
Share

મીઠાપુર તા. ૧૩

ગાંધીનગર સ્થિત રાજય ચુંટણી આયોગના પત્રથી આગામી નવેમ્બર માસમાં યોજાનાર રાજ્યની ૬ મહાનગરપાલિકા, ૫૫ નગરપાલિકા, ૩૧ જિલ્લા પંચાયત, ૨૩૧ તાલુકા પંચાયતની ચુંટણી માટે નમુનારૂમ મતદારયાદી તૈયાર કરી તા. ૯-૧૦-૨૦૨૦ ના રોજ નિયમોથી નિયત થયેલા સ્થાળોએ જાહેર જનતાની જાણ માટે પ્રાથમિક પ્રસિધ્ધિ કરવાની સુચના થઈ આવી હતી. જે અન્વનયે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં પણ તાલુકા તથા જિલ્લા પંચાયત અને ખંભાળિયા નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે નમુનારૂપ મતદારયાદી તૈયાર કરી તા.૯ ના રોજ નિયોજિત કરવામાં આવેલા સ્થકળોએ પ્રસિધ્ધમ કરવામાં આવી છે. આ અંગેની જાણ જાહેર જનતાને થવા રાજય ચુંટણી આયોગના નોડલ અધિકારી અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના નિવાસી અધિક કલેકટરની યાદીમાં જણાવાયું છે.

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here