દીવ-ઘોઘલામાં કરાયું ગણપતિ વિસજર્ન

0
30
Share
Share

દીવ, તા.૧

આજરોજ ગણપતિ બાપાના વિર્સજનનો છેલ્લો દિવસ હોય સમગ્ર દીવ જીલ્લામાં આજરોજ ગણપતિ વિસજર્ન કરવામાં આવ્યુ હતુ. ગણપતિ બાપા મોરીયાનાં નાદથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠયું હતુ. સરકારી નિદર્ેશ મુજબ પાંચ વ્યક્તિઓ દ્વારા જ ગણપતિ વિસજર્ન કરવામાં આવ્યું હતુ.

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here