કોટડા સાંગાણીમાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા નવા સી. સી. રોડ નું ખાત મુહુર્ત કરાયું

0
19
Share
Share

કોટડા સાંગાણી તા.૧3

કોટડા સાંગાણી ગ્રામપંચાયત દ્વારા સોરઠીયા ના મઢ થી ગોન્દ્રા સુધી નવા સી .સી રોડ નું કામ નું ખાત મુહર્ત કરવા મા આવેલ હતું.લોકોં ની ઘણા આમાંય થી માંગણી કરવામાં આવતી હતી.લોકોં ની માંગણી ને ધ્યાન મા લય ને ગ્રામ પંચાયત  દ્વારા નવા  સી.સી. રોડ નું કામ તાત્કાલિક કરવામાં આવેલ. તે રોડ નું ખાતમુહુર્ત કરતા ગોંડલ ના પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી ચંદુભાઈ વઘાસીયા તેમજ ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચ શ્રી ધવલ ભાઈ વઘાસીયા તેમજ ગ્રામ પંચાયત ના સભ્ય શ્રી સલીમભાઇ પતાણી તેમજ સયલેશભાઈ સોરઠીયા તેમજ વિજયભાઈ ભૂત  આંબા ભાઈ દાફડા રવજીભાઈ સેખલીયા તેમજ દલિત આગેવાન મનસુખભાઇ તેમજ બીજા આગેવાનો કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા તે વિસ્તાર ના લોકોં એ ખુશી નિ  લાગણી વ્યક્ત કરેલ હતી

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here