અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
20
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૭

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૬૧૦૦૦        ૬૬૦૦૦        રૂપુ     ૬૦૮૦૦        ૬૫૮૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૩૦૦૦        ૫૪૦૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૨૮૦૦        ૫૩૮૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૫૨૯૨૦        –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here