અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
23
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૩૦

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૬૦૫૦૦        ૬૨૫૦૦        રૂપુ     ૬૦૩૦૦        ૬૨૩૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૪૫૦૦        ૫૫૦૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૪૩૦૦        ૫૪૮૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૫૩૯૦૦        –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here