અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
27
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૨

નામ   ઓછોભાવ    વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા  ૬૮૭૫૦ ૬૯૨૫૦

રૂપુ   ૬૮૫૫૦ ૬૯૦૫૦

સિક્કાજૂના(નંગ)     ૫૭૫  ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯) ૪૮૦૦૦ ૪૮૫૦૦

સોનું (૯૯.૫) ૪૭૮૦૦ ૪૮૩૦૦

નવા દાગીના  –    –

હોલમાર્ક     ૪૭૫૩૦ –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here