અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
22
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૩

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા    ૬૫૨૫૦ ૬૬૦૦૦

રૂપુ     ૬૫૦૫૦ ૬૫૮૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૦૯૦૦ ૫૧૪૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૦૭૦૦ ૫૧૨૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક ૫૦૩૭૦ –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here