અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
20
Share
Share

અમદાવાદ, તા. ૧૨

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા    ૬૫૫૦૦ ૬૬૫૦૦

રૂપુ     ૬૫૩૦૦ ૬૬૩૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૦૮૦૦ ૫૧૩૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૦૬૦૦ ૫૧૧૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક ૫૦૨૭૫ –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here