અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
19
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૫

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૬૦૫૦૦        ૬૧૫૦૦

રૂપુ     ૬૦૩૦૦        ૬૧૩૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૦૫૦૦        ૫૧૦૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૦૩૦૦        ૫૦૮૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૪૯૯૮૦        –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here