અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
17
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૩

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૬૧૫૧૦૦      ૬૨૫૦૦        રૂપુ     ૬૧૩૦૦        ૬૨૩૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૨૩૦૦        ૫૨૮૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૨૧૦૦        ૫૨૬૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૫૧૭૪૫        –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here