અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
18
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૬

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૬૦૫૦૦        ૬૧૫૦૦        રૂપુ     ૬૦૩૦૦        ૬૧૩૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૧૫૦૦        ૫૨૫૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૧૩૦૦        ૫૨૩૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૫૧૪૫૦        –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here