અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
22
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૩

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૬૧૦૦૦        ૬૨૦૦૦        રૂપુ     ૬૦૮૦૦        ૬૧૮૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૨૦૦૦        ૫૨૮૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૧૮૦૦        ૫૨૬૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૫૧૭૪૫        –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here