અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
16
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૨

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૬૧૦૦૦        ૬૩૦૦૦        રૂપુ     ૬૦૮૦૦        ૬૨૮૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૧૭૦૦        ૫૨૭૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૧૫૦૦        ૫૨૫૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૫૧૬૪૫        –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here