અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
16
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૮

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૫૯૦૦૦        ૬૦૫૦૦        રૂપુ     ૫૮૮૦૦        ૬૦૩૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૧૦૦૦        ૫૨૦૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૦૮૦૦        ૫૧૮૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૫૦૯૬૦        –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here