અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
26
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૬

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૫૬૫૦૦        ૫૮૩૦૦        રૂપુ     ૫૬૩૦૦        ૫૮૧૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૦૩૦૦        ૫૧૩૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૦૧૦૦        ૫૧૧૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૫૦૨૭૫        –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here