અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
24
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૪

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૫૫૫૦૦        ૫૭૦૦૦        રૂપુ     ૫૫૩૦૦        ૫૬૮૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૦૦૦૦        ૫૧૦૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૪૯૮૦૦        ૫૦૮૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૪૯૯૮૦        –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here