અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
24
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૬

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૬૩૦૦૦        ૬૬૦૦૦        રૂપુ     ૬૨૮૦૦        ૬૫૮૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૨૨૦૦        ૫૩૭૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૨૦૦૦        ૫૩૫૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૫૨૬૨૫        –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here