અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
18
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૫

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૬૩૫૦૦        ૬૬૫૦૦        રૂપુ     ૬૩૩૦૦        ૬૬૩૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૨૦૦૦        ૫૩૫૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૧૮૦૦        ૫૩૩૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૫૨૪૩૦        –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here