અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

0
24
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૩

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા   ૬૦૦૦૦        ૬૩૦૦૦        રૂપુ     ૫૯૮૦૦        ૬૨૮૦૦

સિક્કાજૂના(નંગ) ૫૭૫   ૭૭૫

સોનું (૯૯.૯)   ૫૧૦૦૦        ૫૨૫૦૦

સોનું (૯૯.૫)   ૫૦૮૦૦        ૫૨૩૦૦

નવા દાગીના   –       –

હોલમાર્ક        ૫૧૪૫૦        –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here